دام دید در شب ثابت 1.3مگا پیکسل
دام دید در شب ثابت 2مگا پیکسل
دام دید در شب ثابت 1.4مگا پیکسل
دام دید در شب ثابت 2مگا پیکسل
دام دید در شب وریفوکال1.4مگا پیکسل
دام دید در شب وریفوکال 2 مگا پیکسل
دام دید در شب وریفوکال1.4مگا پیکسل
دام دید در شب وریفوکال 2 مگا پیکسل
دام دید در شب وریفوکال1.4مگا پیکسل
دام دید در شب وریفوکال 2 مگا پیکسل
بولت دید در شب ثابت 1.3مگا پیکسل
بولت دید در شب ثابت 2 مگا پیکسل
بولت دید در شب وریفوکال 2 مگا پیکسل
بولت دید در شب وریفوکال 2 مگا پیکسل
بولت دید در شب وریفوکال 1.4 مگا پیکسل
بولت دید در شب وریفوکال 2 مگا پیکسل
دوربین آسانسوری ثابت 2 مگاپیکسل

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به امین دُر می باشد. طراحی سایت و سئو توسط هیوانت